Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «Σύνθεση στην κάμαρα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 202