Είστε εδώ

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Από το ημερολόγιο του φιλάργυρου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 170