Είστε εδώ

Beckett Samuel, «Βήματα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 174-178