Είστε εδώ

Meister Ernst, «Το εγώ», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 192