Είστε εδώ

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Υπόκωφος αντίλαλος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 172