Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο ζωγράφος Γιώργος Αναστασιάδης», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 194-199