Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Τα παλιά σχέδια του Γιώργου Σικελιώτη», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 200-202