Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1980, τεύχος 5

Κόρφης Τάσος, «Πομπηία 1979», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 121

Κόρφης Τάσος, «Perie d' Agosto», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 121

Κόρφης Τάσος, «Πέρ΄ από τους τάφους», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 121-122

Κόρφης Τάσος, «Στο κατάστρωμα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 122

Κόρφης Τάσος, «Σχόλιο σε φωτογραφία», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 122