Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Τάσου Κόρφη: Επιδράσεις των ποιητών της Διαγωνίου στους νεώτερους ποιητές», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 206-208