Είστε εδώ

Λαχανάς Μάκης, «[Σημείωμα του μεταφραστή]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 178-179