Είστε εδώ

Meister Ernst, «Χτύπησε κάποιος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 193