Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Αναστασιάδης]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 194