Είστε εδώ

Meister Ernst, «Από άχυρο ένα μπουκέτο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 191-192