Είστε εδώ

Αναστασιάδης Γιώργος, «[Σχέδιο με μολύβι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 196