Είστε εδώ

Beckett Samuel, «Όχι εγώ», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 179-186