Είστε εδώ

Meister Ernst, «[Ζούμε]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 190-191