Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «[Fazıl Hüsnü Dağlarca]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 173