Είστε εδώ

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Η δύναμη του σταριού», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 171