Είστε εδώ

«Νίκος Βασιλάκης, Δημοτικά τραγούδια Χαλκιδικής», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. (οπισθόφυλλο)