Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Κρίτων Αθανασούλης, Δύο άνθρωποι μέσα μου, ποιήματα 3 31 285-286 1957
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Νίκος Παππάς, Το ημερολόγιο ενός βαρβάρου, ποιήματα 3 31 286-288 1957
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Γιάννη Ρίτσου, Η σονάτα του σεληνόφωτος, ποιήματα 4 35-36 42-45 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Ελένης Βακαλό, Ημερολόγιο της ηλικίας, ποιήματα 4 38-39 147 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Θανάση Κωσταβάρα, Κονσέρτο για κυκλάμινα και ορχήστρα ωρών, ποιήματα 4 38-39 147 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Τάκη Σινόπουλου, Μεταίχμιο Β΄ και Ελένη, ποιήματα 4 38-39 147-148 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Δημήτρη Χριστοδούλου, Εκ του συστάδην, ποιήματα 4 38-39 148-149 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης [Επιστολή] 4 40 202-203 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Α. Καραντώνη, Εισαγωγή στη νεώτερη ποίηση, μελέτη 4 41-42 245-249 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Γιάννη Ρίτσου, Όταν έρχεται ο ξένος, ποιήματα 4 41-42 249-252 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Σαράντου Παυλέα, Θαλασσινή φήμη, ποιήματα 4 41-42 252 1958
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Νίκου Δ. Καρούζου, Διάλογοι, ποιήματα 5 48-49 88-89 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Μίλτου Σαχτούρη, Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο, ποιήματα 5 48-49 89-90 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Γιώργος Θέμελης 5 53-54 249-251 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Ρένου, Ιστορίες από τις νότιες ακτές, διηγήματα 5 56-57 379-380 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Α. Περνάρη, Έλεγοι και παιάνες, ποιήματα 5 56-57 380-381 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Κύπρου Χρυσάνθη, Εύδημος ο Κύπριος, δράμα 5 56-57 381 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Στάθη Μάρα, Το νερό και το άλογο, ποιήματα 5 56-57 381-382 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Ε. Χ. Γονατά, Η κρύπτη, ποιήματα 5 56-57 382 1959
Νέα Πορεία Νησιώτης Βασίλης Δ. Π. Παπαδίτσα, Ουσίες, ποιήματα 5 56-57 382-383 1959