Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Σαράντου Παυλέα, Θαλασσινή φήμη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 41-42 (Ιούλιος-Αύγουστος 1958), σ. 252