Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Γιάννη Ρίτσου, Η σονάτα του σεληνόφωτος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 42-45