Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Γιάννη Ρίτσου, Όταν έρχεται ο ξένος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 41-42 (Ιούλιος-Αύγουστος 1958), σ. 249-252