Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Τάκη Σινόπουλου, Μεταίχμιο Β΄ και Ελένη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 147-148