Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Κρίτων Αθανασούλης, Δύο άνθρωποι μέσα μου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 285-286