Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Κύπρου Χρυσάνθη, Εύδημος ο Κύπριος, δράμα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 381