Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Νίκος Παππάς, Το ημερολόγιο ενός βαρβάρου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 286-288