Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Α. Περνάρη, Έλεγοι και παιάνες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 380-381