Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Δημήτρη Χριστοδούλου, Εκ του συστάδην, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 148-149