Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Γιώργος Θέμελης», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 249-251