Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Θανάση Κωσταβάρα, Κονσέρτο για κυκλάμινα και ορχήστρα ωρών, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 147