Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Ρένου, Ιστορίες από τις νότιες ακτές, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 379-380