Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Νίκου Δ. Καρούζου, Διάλογοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 88-89