Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Στάθη Μάρα, Το νερό και το άλογο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 381-382