Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Ελένης Βακαλό, Ημερολόγιο της ηλικίας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 147