Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Μίλτου Σαχτούρη, Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 89-90