Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος all, τεύχος all

Παπαστάμος Γιώργος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 104

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Με τη θηλειά στον Παράδεισο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 105-117

Οικονόμου Ζήσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Φτωχός Άγιος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 119-127

Μωραϊτίδης Αλέξανδρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ιεροκήρυκες ή Πνευματικοί;», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 133-142

Δημητριάδου Νίνα, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Τα σκιαθίτικα καφενεία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 143-150

Καράογλου Χαράλαμπος Λ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Διορθωτικά στην κριτική έκδοση Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 151-153

Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μικρά marginalia στις πηγές του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 154-162

Σπανόπουλος Γιάννης, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Διορθωτικά στο ποίημα του Παπαδιαμάντη Στην Παναγιά τη Σαλονικιά», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 163-164

Δημητρακόπουλος Φώτης, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Παλαμάς, Merlier και Παπαδιαμάντης: δυο γράμματα του Παλαμά στον Merlier», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 164-166

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τι Γενσέρω και Σκιάθω;», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 176-177

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Σχολική υπερορία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 177-178

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τα οικεία θαύματα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 178-179

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ελέγχομαι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 179

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης (1907-1993)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 179-181

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εκδοτικά του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 181-182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τα κείμενα του Θεοτοκά για τον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Φτωχός Άγιος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 183

Λυκούδης Στυλιανός Ε., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Γόησσαν σκηνοθέτησιν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 184

Ξενόπουλος Γρηγόριος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο μόνος γενικά αναγνωρισμένος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 184

Τατάκης Βασίλειος Ν., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Πολύπτυχο αλλά και ενιαίο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 185

Mackridge Peter, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ειρωνεύεται τον εαυτό του», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 185

Ζερβός Γιάννης Κλ., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο Θεός να μου γίνει ίλεως», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 186

Τωμαδάκης Νικόλαος Β., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ψυχή πολυπαθής και συμπαθής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 186

Καραγεωργίου Τασούλα, «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Υπό τη σκέπη της Γλυκοφιλούσας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 187-188

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Ημερολόγιο. Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1993», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 204-205

«Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 206-208

«Περιεχόμενα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 1-2

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Παπαδιαμάντης (Τερτσίνα)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 3-7

Κούσουλας Λουκάς, «Μελετήματα και δοκίμια. Δύο Ρέκβιεμ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 8-17

Φραγκούλας Ιωάννης Ν., «Μελετήματα και δοκίμια. Τρία πρόσωπα από τη Μωραϊτίδειο σκιαθίτικη προσωπογραφία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 18-24

Δημητρακόπουλος Φώτης, «Μελετήματα και δοκίμια. Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία. Η τέως άφαντη μετάφραση του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 25-29

(ανυπόγραφο), «The Greek colonies in England», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58

(ανυπόγραφο), «Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

«[Σελίδα του περιοδικού The Hellenic Herald]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 53

Abbott George F., «To the editor of the Hellenic Herald», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 59

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «[Το α' φύλλο της μετάφρασης Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 60

Βλαχογιάννης Γιάννης, «Από όσα αναγινώσκω. Οι Έλληνες εν Αγγλία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 61-63

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Λύση απορημάτων. Παρατηρήσεις σε μια παπαδιαμαντική μετάφραση», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 64-69

Farrar Frederic William, «[Απόσπασμα από τον Βίο του Χριστού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 70

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Το μνήμα του Παπαδιαμάντη (Εκλογή Β΄, 1962)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 71

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Φανέρωση του Άθωνα από τη Σκιάθο (Εκλογή Β΄, 1962)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 72

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ρεμβασμός Δεκαπενταυγούστου (Εκλογή Β΄, 1962)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 73-74

Πασβάντης Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Χριστουγεννιάτικη ιστορία (Η πόλη φεύγει, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 75