Είστε εδώ

Ζερβός Γιάννης Κλ., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο Θεός να μου γίνει ίλεως», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 186