Είστε εδώ

Τωμαδάκης Νικόλαος Β., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ψυχή πολυπαθής και συμπαθής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 186