Είστε εδώ

Οικονόμου Ζήσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Φτωχός Άγιος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 119-127