Είστε εδώ

Μαντάς Άγγελος, «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Άγγελου Καλογερόπουλου, Ο θρους του δέρατος. Η μουσική στον Παπαδιαμάντη, Εκδόσεις Αρμός, [Αθήνα, Δεκέμβριος 1993], σσ. 93», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 197-199