Είστε εδώ

Φωτίου Σταύρος, «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Η Λειτουργική Παράδοση στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1994, α.σ. 267», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 200-203