Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος all, τεύχος all

Μαντάς Άγγελος, «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μικρό οδοιπορικό με ένα φίλο του κυρ-Αλέξανδρου: μνήμη Δ. Πλάκα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 176-177

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. †Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 178-179

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. †Χρήστος Βακαλόπουλος (1956-28.1.1993)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 180

Πανταζής Βασίλης, «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο άγιος Παπα-Νικόλας Πλανάς», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 181-182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Διαπόρθμευση νεκρού», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 182

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Η λευκή πουκαμίσα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 183-184

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο ακατανόητος ιεροφάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 184-185

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εκδοτικά του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 185

Λεονάρδος Νίκος Κ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Σημειώσεις στο τέλος της Φόνισσας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 186-188

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Υπόλοιπα παπαδιαμαντικού αρχείου Γ.Κ. Κατσίμπαλη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 189

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Ενιαυτός. Πλοηγός. New moon, Hyde Park, Sky Blue», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 189-191

Σκίπης Σωτήρης, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Αληθινός ζεμανφουτιστής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 192

Κοπιδάκης Μιχάλης Ζ., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Βαρύς και αναιδής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 192

Μωραϊτίδης Αλέξανδρος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Και τα παιδικά με τον Παπαδιαμάντην παιγνίδια μας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 192

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Ημερολόγιο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 214-217

«Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 218-221

Dostoyevsky Fyodor, «[Απόσπασμα από Το Έγκλημα και η Τιμωρία]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 222

«Παροράματα του 1ου τεύχους», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 223

«Περιεχόμενα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 1-2

Νεγρεπόντης Ευριπίδης, «Χιόνι στη Σκιάθο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 3-4

Φωκάς Νίκος, «Μελετήματα και δοκίμια. Γιγάντωμα κι αυτονόμηση της περιγραφής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 5-16

Φραγκούλας Ιωάννης Ν., «Μελετήματα και δοκίμια. Παρατηρήσεις στη ζωή και το έργο του Επιφανίου Δημητριάδη, Διδασκάλου του Γένους», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 17-26

Δημητρακόπουλος Φώτης, «Μελετήματα και δοκίμια. Εικόνες και πρωτότυπα διηγήματα: Τα φώτα του Αλεξ. Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 27-40

Πανταζής Βασίλης, «Μελετήματα και δοκίμια. Στην Αγι-Αναστασά, τη Φαρμακολύτρια! Σχόλια σε δύο αναγνώσεις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 53-61

Ζορμπάς Απόστολος, «[Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 63-68

Ιωάννης Χρυσόστομος, «Μελετήματα και δοκίμια. Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 69-89

Μάτσας Νέστορας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Πλεύσατε βορείως Σποράδων (Πλεύσατε βορείως Σποράδων. Σκιάθος, 1965)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 91-92

Μάτσας Νέστορας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Κραυγή (Πλεύσατε βορείως Σποράδων. Σκιάθος, 1965)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 92-93

Μπολέτσης Στέφανος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Μικρό ελεγείο στον θάνατο του Γ. Βερίτη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 95

Μπόνος Β.Ν., «[ο πατήρ ημών Αλέξανδρος] (Ακαινοτόμητοι, 1984)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 96

Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιά-μάντις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 96-97

Νάρβας Άγγελος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Εις τον Αλέξανδρον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 97

Οικονομίδης Γιάννης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 98

Παναγιωτόπουλος Σπύρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης (Νυχτερινός διαβάτης, 1944)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 98

Παναγιωτούνης Πάνος Ν., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. XII. (Υμνολόγιο-Συναξάρι Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 1979)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 99

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Επάνοδος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 100

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 101

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Χειμώνιασε πάλι (Το αψηλάφητο, 1992)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 102

Παπαπαναγιώτου Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 102-103