Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «[Το α' φύλλο της μετάφρασης Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 60