Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος all, τεύχος all

Μουρτζόπουλος Αγαμέμνων Τ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Ιω. Ν. Φραγκούλα, Ανερεύνητες πτυχές της ζωής του Αλέξ. Παπαδιαμάντη, Ιωλκός, Αθήνα 1988, σσ. 125», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 147-151

Μαυρόπουλος Δημήτρης, «Ενιαυτός. Ημερολόγιο. Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1991», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 152-156

«Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 157-160

«Περιεχόμενα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 1-3

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «New Moon, Hyde Park, Sky Blue», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 3-7

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Μελετήματα και δοκίμια. Το νέον δράμα του Ίψεν. Ο Μικρός Εγιόλφ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 8-20

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μελετήματα και δοκίμια. Ιψενικός σαββατισμός», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 21-36

Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ., «Μελετήματα και δοκίμια. Κωλύματα γάμου στον Παπαδιαμάντη: πλαστά και γνήσια», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 37-59

Dostoyevsky Fyodor, «[Απόσπασμα από Το Έγκλημα και η Τιμωρία]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 60

(ανυπόγραφο), «[Κάστρο Σκιάθου, ο ναός της Γεννήσεως του Χριστού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 66

(ανυπόγραφο), «[Η τοιχογραφία του αγ. Μερκουρίου και του Ιουλιανού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 70

(ανυπόγραφο), «[Επιγραφή από την τοιχογραφία του αγ. Μερκουρίου και του Ιουλιανού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 71

Μακρυγιάννη Ευγενία Δ., «Μελετήματα και δοκίμια. Lingua nova greca inventa», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 77-89

Δάρρας Χρίστος Α., «Μελετήματα και δοκίμια. Έκλαμπρον λόγου κτήμα σε εκθαμβωτικόν έλληνος λόγου απόκτημα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 90-96

(ανυπόγραφο), «[Χαρακτικό]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 97

(ανυπόγραφο), «[Χαρακτικό]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 99

(ανυπόγραφο), «[Χαρακτικό]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 101

(ανυπόγραφο), «[Χαρακτικό]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 103

Κοτζιούλας Γιώργος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 105

Κούσουλας Λουκάς, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 106-108

Κούσουλας Λουκάς, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Σκιάθος, 1969», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 109-110

Μιχαηλίδης Χαρίλαος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Εγκώμιο του Αιγαίου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 110

Λάμαρη Ελένη Σ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 110

Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. [Απόκοσμο Αγριολούλουδον απά στο ρημοκλήσι]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 111

Λορεντζάτος Ζήσιμος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Υ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 111

Λουντέμης Μενέλαος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Προσκύνημα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 111-112

Μαλακάσης Μιλτιάδης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 113-114

Μαλακάσης Μιλτιάδης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 114

Μαρτζώκης Στέφανος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 114

Νιρβάνας Παύλος, «Παλαιά κείμενα. Το καταχθόνιον μυστικό του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 115-117

Θεοτοκάς Γιώργος, «Παλαιά κείμενα. Για τον Αλ. Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 118-120

Θεοτοκάς Γιώργος, «Παλαιά κείμενα. ΙΙ. Το σπίτι του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 120-122

Θεοτοκάς Γιώργος, «Παλαιά κείμενα. ΙΙΙ. Αλέξ. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 123-125

Stevenson Robert Louis, «Μεταφράσεις. Το καθήκον και ο θάνατος. Διήγημα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 128-134

Μπόρα Σοφία, Μπουζινέλου Μαρία, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Το Μακράκειον επεισόδιον εν Σκιάθω: τέσσερα άγνωστα κείμενα από το Λόγο του Μακράκη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 135-144

Καραναστάσης Τάσος, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Για δύο νεολογισμούς του Παπαδιαμάντη: βορεόπληκτος-μηλολονθώ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 153-156

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Σταυρωμένος από τον βορράν - Σκιεράς δενδράδας του Πηλίου. Αποκατάσταση παπαδιαμαντικών χωρίων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 156-157

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Επιβεβαίωση υποψίας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 157-158

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Ο Άλφας της Ακροπόλεως», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 159-160

Ζορμπάς Απόστολος, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Ο θάνατος και το νυφικό», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 160-162

Μαντάς Άγγελος, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μικρά realia στο διήγημα Ιατρεία της Βαβυλώνος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 162-163

Dostoyevsky Fyodor, «[Απόσπασμα από Το Έγκλημα και η Τιμωρία]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 164

Βλαχοδήμος Δημήτρης Φ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. (Προσέγγιση του Παπαδιαμάντη). Κόσμος και γλώσσα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 165

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο παπαδιαμαντικός Δοστογέφσκης του Χρίστου Α. Δάρρα. Αχρονολόγητες ημερολογιακές σημειώσεις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 166-168

Δάρρας Χρίστος Α., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Το Έγκλημα και η Τιμωρία. Βιβλιογραφία της μετάφρασης του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 169-170

Μαλάμου Μαντώ, «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εαρινό μνημόσυνο Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 170-173

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Αλέξανδρος περί Αλεξάνδρου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 174-176