Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος all, τεύχος all

Πασβάντης Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Ζ (Κοντάκια, 1983)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 76-77

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Στα ψηλώματα (Παπαδιαμάντης, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 77

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Λαμπάδα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 78

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Η Συνάντηση (Παπαδιαμάντης, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 78-79

Πάσχος Παντελής Β., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Εαρινό αηδόνι (Παπαδιαμάντης, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 79-80

Πιλλάς Αντώνης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Ρωγμές, 1989)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 80-81

Πλακωτάρη Αλεξάνδρα, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 81

Πορφύρας Λάμπρος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Δέηση για την ψυχή του Παπαδιαμάντη (Σκιές, 1920)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 82

Γούτας Παναγιώτης, «Αφηγηματικά. Προς οικίαν Αλεξ. Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 83

(ανυπόγραφο), «Παλαιά κείμενα. [Ο Παπαδιαμάντης]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 84-85

Grand Sarah, «Μεταφράσεις. [Ισραφίλ! Ισραφίλ!] (από το μυθιστόρημα Οι δίδυμοι του ουρανού)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 86-90

Caine Hall, «Μεταφράσεις. Ένα κεφάλαιο από τον Μαξιώτη. ΙΒ΄», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 91-95

Ζορμπάς Απόστολος, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Εκ του αστυνομικού δελτίου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 96-99

Τζάνος Ευάγγελος, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Στη θεια-Χαδούλα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 100

Παπαδόπουλος Κ.N., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Κοσμολαΐτης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 101

Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Η χήρα του Νεομάρτυρος: συνέχεια (και τέλος;)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 102

Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Η χήρα παπαδιά: συνέχεια (και όχι τέλος)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 103

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Παλαιογραφικά και λεξιλογικά σε άγνωστο διήγημα του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 103-105

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Δύο παπαδιαμαντικά desiderata: Τα διηγήματα του Ντίκενς και τα άρθρα του Βελλιανίτη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 106-107

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Ηρ πρωήρ, καθάρια τραμουντάνα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 107-108

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μακάρι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 108

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Περί φωτός ερωτήματα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 108-109

Farrar Frederic William, «[Απόσπασμα από τον Βίο του Χριστού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 110

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Φίλιππος Σέρραρντ (1922-1995)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 111

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Τα ατέλειωτα βάσανα της Φραγκογιαννούς», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 112

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νίκος Παραλής (1941-1995)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 113-114

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Νίκος Πολίτης (1918-1995)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 114-115

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ένα χειρόγραφο του Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 116

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Γ.Π. Σαββίδης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 116-117

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 117-118

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ελ. Μάινας (†29.11.1996)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 118-119

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Βασίλειος Δ. Φόρης (1925-1996). Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 119-120

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εκδοτικά του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 120-121

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Των εν όλω τω κόσμω μαρτύρων σου…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 122

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Μια πολλαπλά σημαντική μαρτυρία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 122-124

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Οι δίδυμοι του Ουρανού και Ο Μαξιώτης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 124

Άγρας Τέλλος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Η σύγκρισις είναι χτυπητή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125

Εγγονόπουλος Νίκος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Τ' αθάνατα γραπτά», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Την κόρυφη των κορυφών», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125

Βακαλόπουλος Χρήστος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Την ύστατη στιγμή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125

Νιρβάνας Παύλος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ένας κόσμος ολόκληρος ψυχών», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 126

Εγγονόπουλος Νίκος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Χρειάζεται πάθος και λαγαρό μυαλό…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 126

Βελουδής Γιώργος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Φουκαράς», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 126

Καραβία Μαρία, «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Ο άλλος Αλέξανδρος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 127-128

Πολίτης Νίκος, «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Εν απουσία του κυρ-Αλέξανδρου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 129-130

Ανδριώτης Νικόλαος Π., «Ενιαυτός. Μικρό αρχείο. Ο Παπαδιαμάντης και ο Συγγρός», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 131-132

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Λουκάς Κούσουλας, Νέα ποιήματα, εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1996, σελ. 48», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 143-144