Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Τάσος Καραναστάσης, Ερμηνευτικές, ετυμολογικές και κριτικές παρατηρήσεις στους 'Χαλασοχώρηδες' του Α. Παπαδιαμάντη, ανάτυπο από το τεύχος του Τμήματος Φιλολογίας της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 251-272», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 189-190