Είστε εδώ

Πασβάντης Κώστας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Χριστουγεννιάτικη ιστορία (Η πόλη φεύγει, 1991)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 75