Είστε εδώ

Mackridge Peter, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ειρωνεύεται τον εαυτό του», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 185