Είστε εδώ

Βλαχογιάννης Γιάννης, «Από όσα αναγινώσκω. Οι Έλληνες εν Αγγλία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 61-63